15 Kasım 2016 - 1. Gün

Oturum-1 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet TÜMAY)

İşaret İşleme ve Bilgi Kuramı Temelli Fliker Analizi
Murat SİLSÜPÜR, Belgin Emre TÜRKAY, İstanbul Teknik Üniversitesi
Bildiri İndir
İkili Tam Sayılı Lineer Programlama Kullanılarak SCADA Ölçümleri İçeren Sistemlere Optimum Fazör Ölçüm Ünitesi Yerleştirme Metodu
Murat GÖL, Bulut ERTÜRK Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Bildiri İndir
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yüklerinin Olasılıksal Olarak Modellenmesi
Doruk GÜNEŞ, İbrahim Gürsu TEKDEMİR, Mehlika ŞENGÜL KARAASLAN, Bora ALBOYACI
Kocaeli Üniversitesi, Genetek Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Bildiri İndir
Dağıtık Fotovoltaik Üretim için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü
Özgür KAHRAMAN, Armağan TEMİZ, Abdullah NADAR, Eda BÜLBÜL SÖNMEZ, TÜBİTAK MAM
Bildiri İndir

Oturum-2 (Oturum Başkanı: Dr. Atalay KAYA)

XLPE İzoleli Tek Damarlı Orta Gerilim Kablolarında Elektrik Alanının Sulu Ağaçlanmaya Etkisinin İncelenmesi
Mustafa KARHAN, Mukden UĞUR Çankırı Karatekin Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi
Bildiri İndir
Güç Transformatörlerinde Kullanılan Katı İzolasyon Malzemelerinde Kalitenin Önemi
Faruk ERENLER, Selim YÜREKTEN Enpay Transformer Components
Bildiri İndir
Türkiye’de Yerli Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarlarının Dizaynı ve Üretimi
Enis TUNA, Jurgen KRAUS Demirer Kablo Aksesuar Departmanı
Bildiri İndir
Exit Insulation System (EIS) & Middle Exit Systems
Emre ÖZTÜRK, Hakan COŞER Enpay Transformer Components
Bildiri İndir

Oturum-3 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgül SALOR)

Elektrik İletim Sistemlerinde Kısa Devre Akımlarını Sınırlayıcı Sistem Topoloji Stratejilerinin İncelenmesi
Okan USLU, Mustafa BAĞRIYANIK TEİAŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi
Bildiri İndir
Türkiye Elektrik İletim Şebekesinde 2015 Yılı Güç Kalitesi Analizi
Veli DURMUŞ, Mustafa AVŞAR, Süleyman TAŞKENT, Cuma Ali MANTAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)
Bildiri İndir
Güç Kalite Bozukluklarında Örüntü Çıkarımı ve Tanısı için Bir Yaklaşım
Turgay YALÇIN, Muammer ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bildiri İndir
Bağlantı Noktasındaki Güç Kalitesi Problemleri ve Kök Neden Analizi
Levent KILIÇ, Fatih Mehmet NUROĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., KATÜ
Bildiri İndir

Oturum-4 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet CEBECİ)

Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemin Enerji Hasatı Analizi: Kampüs Çalışması
Kayhan İNCE Türk-Alman Üniversitesi
Bildiri İndir
Fotovoltaik Sistemlerin Gerilim Kalitesi Açısından Etkilerinin Değerlendirilmesi
Murat GÖL, Deniz ŞEMGÜL Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Bildiri İndir
Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin Depolama Yöntemleri
Yrd. Doç.Dr. Necmi ÖZDEMİR, Mehmet HADRA Kocaeli Üniversitesi, Marmara Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Top. Tic. A.Ş.
Bildiri İndir
Model Bir Çanak/Stirling Motor Tipi Güneş Santralinin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi
Halil İbrahim AYDINÖZ TEİAŞ Batı Akdeniz Yük Tevzi İşl. Müdürlüğü
Bildiri İndir

16 Kasım 2016 - 2. Gün

Oturum-5 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ)

100 kV AC Yüksek Gerilim Karşılaştırması
Ahmet MEREV, Serkan DEDEOĞLU, İsmail KARAMAN, Volkan AYVA TÜBİTAK UME
Bildiri İndir
Mel-Frekansı Kepstral Katsayılarını (MFCC) Kullanılarak Elektriksel Boşalma Seslerinin Analizi
Mustafa KARHAN, Musa Faruk ÇAKIR, Mukden UĞUR Çankırı Karatekin Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi
Bildiri İndir
DC Gerilim Yükseltici Devrelerin Karşılaştırmalı Analizi
Fatih SERTTAŞ, Fatih Onur HOCAOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bildiri İndir
Birincil Seviye PD Ölçüm Sisteminin Oluşturulması
İsmail KARAMAN, Ahmet MEREV, Serkan DEDEOĞLU, Volkan AYVA TÜBİTAK UME
Bildiri İndir

Oturum-6 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belgin EMRE TÜRKAY)

Yüksek Gerilim Enerji İletim Hatlarını Koruma Uygulaması
Oktay ARIKAN, Hidayet AYDIN, Özgür GÜRSANLI Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK MAM
Bildiri İndir
Faz Kaydırıcı Transformatörlerin Dünyadaki Durumu ve Uygulama Alanlarının Literatür İncelemesi
Mehmet TÜMAY, Tuğçe DEMİRDELEN, Selva BAL, Burcu DOĞRU Çukurova Üniversitesi, İskenderun Tek. Üniv., EÜAŞ.
Bildiri İndir
Şebeke Olaylarının Orta Güçteki Santrallerin Devrede Kalma Durumlarına Etkisinin İncelenmesi
Levent KILIÇ, Ayşen BASA ARSOY Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Kocaeli Üniv.
Bildiri İndir
Yüksek Gerilimli Doğru Akım Bağlantı Hattının Çok Bölgeli Güç Sisteminde Yük Frekans Kontrolüne Etkileri
Mahmut Temel ÖZDEMİR, Süleyman YILDIZ Fırat Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi
Bildiri İndir

Oturum-7 (Oturum Başkanı: Dr. Ahmet MEREV)

Yüksek Gerilim Havai İletim Hat İzolatörleri Üzerinde Oluşan Geri Atlama Olayı Analizi
Fatma YAPRAKDAL, Oktay ARIKAN, Özcan KALENDERLİ Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İTÜ
Bildiri İndir
Çok Düşük Frekanslı (VLF) AC Yüksek Gerilim Sinyallerinin DC Örnekleme Metodu ile Ölçüm Tekniği
Hilmi TEMİZ, Sedat KOCA, Sami ÖZER, Ufuk BUDAK Testone Teknoloji Çözümleri San. Tic. A.Ş.
Bildiri İndir
YGDA Sistemleri ve Türkiye'deki Gelişmeleri
Tülay AVCI, H. Faruk BİLGİN TÜBİTAK MAM
Bildiri İndir
Türkiye Elektrik Sisteminde Emreamade Kapasite İncelemesi
Hatice EKŞİ, Nasır SAVAŞ TEİAŞ
Bildiri İndir

Oturum-8 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşen BASA ARSOY)

Güç Sistemlerinde IEEE Güç Sistem Stabilizatörü tip PSS2B'nin Uygulanma ve Devreye Alınma Süreçleri
Mateja NOVAK, Blazenka BRKLJAC, Ivan KELEMEN, Zlatka TECEC KONCAR
Bildiri İndir
Süperiletken Arıza Akımı Sınırlayıcıların İletim Sistemlerinde Kullanımı
Buğra YILMAZ, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat Üniversitesi
Bildiri İndir
Mevsimsel Değişimlerin Türkiye Elektrik İletim Sistemi Üzerindeki Etkileri
Ercüment ÖZDEMİRCİ, Merden YEŞİL, Ahmet OVA, Ümit ÇETİNKAYA Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Bildiri İndir
Rotor Parametrelerinin Cer Motor Performansına Etkisi
Seda KÜL, Gazi Üniversitesi
Bildiri İndir